Virtualni konfigurator - showroom proizvajalca oken MSora.

Interaktina vizualizacija je zasnovana kot konfigurator, ki ponuja nazoren prikaz 3D izgleda okenskih sestavov. 
Projekt rešuje problematiko prostorske predstave naročnikov in projektantov. V aplikaciji je mogoč ogled okenenskih sestavov, ki se med seboj razlikujejo pri načinu vgradnje, oblikovni in statični zasnovi ter detajlih zunanjih polic, odkapov in senčenja. 

Izhodišče idejne zasnove objekta je moderena podoba stavbe, ki se po videzu navezuje na stanovanjski objekt, zasnova pa omogoča prikaz večjega števila oken. Na osno mrežo v tlorisu postavljene stene v kreirajo atrije, ti pa prostor ločijo na zunanji in notranji prostor ter posledično omogočajo prikaz oken z obeh strani. 

Aplikacija je bila razvita za interno uporabo podjetja MSora, uporabljena je vsakodnevno v stiku z strankami in arhitekti.
Video izsek iz konfiguratorja. Prikaz različne oblikovne zasnove okna pri notranjem kotnem sistemu.

Back to Top