10.09.2021
VIRTUALNA KREATIVNOST

V septembru 2021 se je pričel izvajati projekt VIRTUALNA KREATIVNOST, ki bo preko projektnih aktivnosti spodbujal podjetniško kulturo in inovativnost med mladimi, podjetniki začetniki, kreativnimi posamezniki, študenti in brezposelnimi mladimi na širšem Škofjeloškem območju.
Za namen hitrejše prilagoditve ciljnih skupin na širšem Škofjeloškem območju trendom po vsej večji uporabi novih digitalnih vsebin, tehnologij in orodij, smo se partnerji projekta – Razvojna agencija Sora d.o.o., Karata Film, Biro Kalan, Matej Kalan s.p. – povezali v projekt VIRTUALNA KREATIVNOST za razvoj in pripravo interaktivnih izobraževalnih predstavitev in Programa praktičnih in virtualnih znanj za dvig digitalnih kompetenc ciljnih skupin.
V prvi fazi izvajanja projekta, do februarja 2022, bomo partnerji projekta razvili vsebine za Program praktičnih in virtualnih znanj; v drugi fazi, od spomladanskega časa  2022 naprej, je v načrtu izvedba Programa praktičnih in virtualnih znanj skozi številne delavnice / srečanja, predavanj in praktičnih prikazov uporabe novega in naprednega digitalnega znanja, tehnik in tehnologij.
Program praktičnih in virtualnih znanj bo namenjen udeležencem programa, potencialnim podjetnikom, ki bo oblikovan skozi 9 vsebinskih sklopov programa in se bo izvedel preko srečanj / delavnic, predavanj in praktičnih prikazov uporabe novega in naprednega digitalnega znanja, tehnik in tehnologij. Udeleženci programa se bodo poglobljeno spoznavali s področjem produktne fotografije in virtualne resničnosti ter pridobljeno znanje preizkusili s praktičnimi prikazi uporabe digitalnih vsebin v digitalnih medijih.

Termin: 01.09.2021 – 30.05.2023
Prostor izvajanja: širše Škofjeloško območje
Vrednost celotnega projekta: 90.835,70 €
Sofinanciranje iz sredstev CLLD (Evropski sklad za regionalni razvoj): 70.000,00 €

Kontaktni podatki partnerjev projekta:
Razvojna agencija Sora d.o.o., vodilni partner, Darja Barič, darja.baric@ra-sora.si , Tel.: 04-50 60 224, 040-769 518, www.ra-sora.si
Karata Film, Aljaž Tepina, aliash@karatafilm.com , production@karatafilm.com , Tel.: 041-216 560, www.karatafilm.com
Biro Kalan, Matej Kalan s.p., Matej Kalan, kalanmatej@gmail.com, Tel.: 031-755 962, www.birokalan.com

Projekt VIRTUALNA KREATIVNOST se izvaja v okviru programa CLLD in  je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Zunanje povezave:
http://www.eu-skladi.si/
Back to Top