lokacija | Šared, Izola
datum  | 2018
status  | v gradnji
površina  |  98m2
tip  |  enostanovanjska hiša
Back to Top