Idejna zasnova preureditve centra v Žireh .


Z novo idejno zasnovo ustvarjamo sodoben javni prostor, ki bo funkcionalno in oblikovno odgovarjal sedanjim in prihodnjim potrebam. Z inovativnimi ukrepi želimo doseči, da je ta prilagodljiv, organiziran, varen, udoben, ter da bo pripomogel k uravnoteženem, kakovostnem in trajnostnem razvoju dejavnosti na tem območju. Koncept upošteva ohranjanje obstoječih prostorskih kakovosti ter odprte in sonaravne oblikovne rešitve.

Arhitekturni scenarij prikazuje strukturo posameznih plasti - tlak, parkiranje, drevesa, nove grajene strukture, zelene površine. Vsaka od njih daje prostoru novo uporabno vrednost, njihov preplet pa predstavlja prilagodljivo organizirano celoto. Žiri, ki naj se odraža kot naselje hiš večjega merilaznotraj z zelenjem povezane celote.

Ključna konceptualna vodila:
• ohranitev dominantne vloge Zadružnega doma - brez naslanjanja novih objektov
• slediti vogalni legi Zadružnega doma s potezo dveh osi
• omogočiti zadostno število parkirišč
• z različnimi tlaki slediti funkcionalnosti prostora
• volumenske zasaditve, ki ustvarjajo dialog med polnim in praznim prostorom
• arhitekturni objekti naj vzpostavljajo celoto

Sodelavci:
Aleš Kacin u.d.i.a.
Daniel Mohorič mag. inž. kraj. arh. (studio AKKA)
Blaž Rupar u.d.i.a. (3biro arhitekti)

lokacija | Žiri
datum | 2024
tip | urbanizem in arhitektura
Back to Top